Het BKA-team

In oktober 2019 is stichting Baarnse Klimaat Alliantie opgericht. Deze stichting gaat zorgdragen voor de uitvoering van het Baarns Klimaat Akkoord. Meer informatie over de doelstelling van de stichting kunt u vinden op de pagina Over het BKA.

Bestuur

Herman Jan Wijnants

Herman Jan Wijnants

Voorzitter
Het Baarns Klimaatakkoord is een waardevolle afspraak tussen Baarnse partijen om ieder vanuit hun eigen organisatie bij te dragen aan de forse ambitie om Baarn in 2030 klimaatneutraal te maken. Mijn naam is Herman Jan Wijnants en ik woon met ons gezin met veel plezier in Baarn, al ruim 20 jaar! Als econoom heb ik mijn hele loopbaan gewerkt aan de verbetering van het milieu in Nederland en in het buitenland. Ik wil dat als voorzitter van de stichting Baarnse Klimaatalliantie ook op lokale schaal doen en dat vind ik fantastisch. Met elkaar kunnen we mooie initiatieven ontplooien om bij te dragen aan een groen en leefbaar Baarn voor de toekomst. Want samen staan we sterk! Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met jullie.
Pasfoto 2015 a medium

Diederik van der Burg

Secretaris
In 1994 heb ik mijn eigen adviespraktijk geopend, die sinds 2007 in Baarn is gevestigd. Ik help middelgrote ondernemingen en hun directies de goede dingen goed te doen. De ‘goede dingen doen’: weten wat je wilt op de langere termijn. Dat heeft steeds vaker een moreel-ethische component (maatschappelijk verantwoord ondernemen). De ‘dingen goed doen’: hoe organiseer je dat die langetermijndoelen bereikt worden op een manier die klopt. Adviseren, trainen, workshops houden en kritische vragen stellen is mijn vak. Vaardigheden die ik ook in het Baarnse inzet: ik ben jaren (vice-)voorzitter geweest van de lokale Raad van Kerken, en ik denk mee met BIZON en sinds 2017 met het Baarns Klimaatakkoord. Daarin richt ik mijn aandacht nu vooral op een evenwichtige betrokkenheid van de drie partijen en een goede governance-structuur.
Aart-Houwink

Aart Houwink

Penningmeester
Sinds 1994 woon ik met mijn gezin in Baarn. Ik ben op financieel-strategisch terrein actief als adviseur en toezichthouder. In de afgelopen jaren focus ik in toenemende mate op energietransitie, zowel zakelijk als privé. Voor ons allemaal, en voor hen die na ons komen, gaat het veel uitmaken of we er in slagen het klimaat weer te stabiliseren. Daar probeer ik mijn bijdrage aan te leveren, onder meer als bestuurslid van de stichting Baarnse Klimaat Alliantie. Daarnaast ben ik lid van het bestuur van “Onze Zon Baarn”. Deze coöperatie exploiteert voor inwoners van Baarn en Eemnes de zonnepanelen op het dak van de zoutloods van Rijkswaterstaat op de hoek van A27 en A1. Ik wil dat we in Baarn de energietransitie versnellen en waar mogelijk voorop gaan lopen!
Carel Schmidt

Carel Schmidt

Bestuurslid
Al jaren volg ik de ontwikkelingen rondom verduurzaming en energietransitie met grote belangstelling. Ik ben geruime tijd werkzaam geweest binnen de internationale zakelijke financiële dienstverlening, maar ben nu in de gelegenheid om meer lokaal actief te zijn. En omdat ik geboren ben in Baarn doe ik dat juist hier met veel enthousiasme. Bijzondere interesse heb ik voor de technische en organisatorische innovaties die we naar mijn overtuiging hard nodig gaan hebben om onze klimaatambities te halen. Als bestuurslid van Sportpark ter Eem richt ik mij ook daar, samen met de aangesloten verenigingen, in het bijzonder op maatregelen richting verduurzaming. En ja, het wordt een enorme klus, maar met inzet en toewijding van iedereen gaan de resultaten er zeker komen!

Ondersteuning

Maurice van der Valk

Maurice van der Valk

Website & communicatie
Sinds 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig grafisch vormgever en webdesigner/bouwer en woon meer dan twaalf jaar in Baarn. Ik zet mijn expertise graag in voor opdrachtgevers waar duurzaamheid niet zo maar een loos begrip is en voor lokale duurzame initiatieven. Zo ben ik vanaf de oprichting van EnergiekBaarn actief geweest binnen de communicatiewerkgroep. Daarnaast ben ik de initiatiefnemer van de Baarnse Bermbrigade, met maandelijkse zwerfafval-opruimacties, en ben ik actief lid van Happy Planet Professionals een MVO-netwerk van duurzame ondernemers.