Gemeente Baarn

Hier vind u informatie over waar Gemeente Baarn o.a. mee bezig is en waar u terecht kunt als inwoner, ondernemer of instelling.

NB Deze pagina is nog in ontwikkeling en zal regelmatig geüpdatet worden.

Duurzaamheidslening

De gemeente biedt de inwoners sinds oktober 2018 een duurzaamheidslening met een zeer aantrekkelijk rentetarief aan. Voor veel energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, een zonneboiler of een energie-efficiënt verwarmingssysteem is deze lening aan te vragen.

Duurzaam bouwloket

Wilt u uw huis of bedrijfspand klaarmaken voor de toekomst?

Dat vinden we mooi, want met het verduurzamen van het energieverbruik, levert u een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Door uw woning of bedrijfspand te verduurzamen bespaart u op uw energiekosten. Het is ook goed voor het milieu. Wilt u weten met welke maatregelen u het meeste bespaart?

Net als 100 andere gemeenten maakt de gemeente Baarn gebruik van de diensten van Duurzaam Bouwloket. Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor deskundig en onafhankelijk advies en vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden.

Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u bijvoorbeeld informatie over wat nodig is voor een aardgasloze woning. En u kunt via de website offertes opvragen (eveneens bij lokale bedrijven) voor energiebesparende maatregelen. Het Duurzaam Bouwloket is ook telefonisch bereikbaar, op 072 – 743 39 56.

Woningen uit de periode 1965-1985

De gemeente maakt momenteel een overzicht van mogelijkheden voor woningen uit de periode 1965-1985. Dit overzicht geeft u een reëel beeld van welke maatregelen u kunt nemen en wat deze zowel kosten als opleveren. Deze zogenaamde ‘menukaart’ is binnenkort via de site te downloaden, of op te halen bij het gemeentehuis.

Inwoners

Bij EnergiekBaarn, de lokale energiecoöperatie, kunt u terecht voor alles wat interessant is voor inwoners van Baarn op het gebied van verduurzamen van energiegebruik. Kijk voor meer informatie op hun website. Zij bieden ook een bezoek door een energiecoach aan, waardoor u een concreet advies ontvangt over welke verduurzamingsmaatregelen passen bij uw woning.

Ondernemers & instellingen

Voor ondernemers en instellingen wordt momenteel in kaart gebracht wat u nodig heeft om zowel hun bedrijfspand als bedrijfsvoering te verduurzamen. U kunt via het eerder genoemde Duurzaam Bouwloket vragen stellen en vast inspiratie opdoen via de pagina veelgestelde vragen voor ondernemers met o.a. 100 tips van MVO Nederland.

Transitievisie Warmte

Veel inwoners vragen al naar hoe de gemeente de verschillende wijken wil gaan voorzien van duurzame energie als er geen aardgas meer zal worden gebruikt.

Door het Rijk is vastgesteld dat in 2050 alle huizen in Nederland van het gas af moeten zijn, en uiterlijk in 2030 reeds 1,5 miljoen bestaande woningen. In 2021 moet elke gemeente voor deze ‘energietransitie’ een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende:

Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.

Het is de bedoeling dat deze Transitievisie Warmte aangeeft in welke wijk welke oplossing het meest kansrijk is, maar daarbij ook een concreet tijdspad opgeeft. Dit moet dan uiteraard een visie zijn die gedragen wordt door alle stakeholders. De totstandkoming zal daarmee een intensief gezamenlijk traject worden de komende jaren. Door bij elkaar te komen en samen inzicht en kennis op te bouwen zullen er oplossingen voor Baarn ontstaan. 

Voor de totstandkoming moet de warmtevraag in een wijk worden afgestemd met het warmteaanbod aan hernieuwbare energie in Baarn of uit de regio. Belangrijk is dat onnodige vervanging van gasnetten of verzwaring van elektriciteitsnetten wordt voorkomen. Betrokkenheid van de netbeheerder is dus belangrijk. Net als de afstemming met de gemeentelijke planningen op het gebied van riolering, woningbouw, openbare ruimte. Het is interessant om op zoek te gaan naar kansen die een integrale aanpak kunnen geven bijvoorbeeld voor de sociale cohesie in een wijk. De woningcorporaties zijn dus ook een belangrijke stakeholder.

Van Transitievisie Warmte naar uitvoeringsplan

Het klimaatakkoord geeft ook aan dat er na de Transitievisie, op wijkniveau uitvoeringsplannen moeten worden opgesteld. Op die manier borg je dat je na het opstellen van je Transitievisie Warmte ook aan de uitvoering begint.

Een hele gemeente aardgasvrij maken, daar komen ook wijkoverstijgende onderwerpen bij kijken. Dit kan betekenen isolatie voor alle woningen, financiering zodat iedereen deel kán nemen, de mogelijke ontwikkeling van warmtenetten en minimaal – in alle wijken het gesprek aangaan met u als bewoner. De gemeente richt momenteel een Programma Duurzaamheid in, waarin de toekomstige projecten op wijk- en gemeenteniveau een plek zullen krijgen.

Baarns Klimaat Akkoord 2030

In Baarn werken de Gemeente, bedrijven, instellingen en inwoners samen aan een klimaatneutraal Baarn in 2030. Deze website van het Baarns Klimaat Akkoord is nog in ontwikkeling en heeft als doel een bron van inspiratie, informatie en kennis te zijn voor u om uw bijdrage te kunnen leveren aan de energie- en klimaattransitie. Ook vind u in de agenda informatie over relevante activiteiten voor huidige en toekomstige deelnemers aan het BKA.

Heeft u vragen voor de gemeente Baarn?

Als u nog vragen heeft aan de gemeente, kunt u mailen naar duurzaam@baarn.nl of ons bereiken via 035 – 548 16 11.