Gemeente Baarn

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente Baarn vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom voert de gemeente een actief beleid. Zo willen we inzicht in de mogelijkheden om lokaal en regionaal duurzame energie op te wekken. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om huizen en andere panden te verwarmen zonder gebruik van aardgas.

Ook brengen we in kaart hoe we de CO2-uitstoot van auto’s en andere vervoersmiddelen zoveel mogelijk kunnen beperken. En we willen dat afval zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt voor nieuwe producten. Daardoor hoeven we straks veel minder restafval te verbranden.

We maken een plan om de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en zware regenval, beter aan te kunnen. Inwoners geven we advies over het opvangen van regenwater voor de tuin en de aanleg van groene daken.

Wat doet de gemeente zelf?

Uiteraard wil de gemeente het goede voorbeeld geven voor duurzame maatregelen. We zijn dan ook bezig onze eigen gebouwen verder te verduurzamen. Het gemeentehuis is beter geïsoleerd en er liggen zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en op de brandweerkazerne. Op verschillende plekken brengen we led-verlichting aan. We kopen maatschappelijk verantwoord in en werken met organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. We gaan nauwkeurig kijken hoe we onze eigen vervoersmiddelen duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door over te stappen op elektrische auto’s. Voor werkafspraken willen we zoveel mogelijk reizen met openbaar vervoer.

Hoe pakken we dat aan?

Om alle ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren, heeft de gemeente het Programma Duurzaamheid Gemeente Baarn opgezet. In dit programma zijn onder andere thema’s opgenomen als het verduurzamen van woningen en panden; onderzoek verrichten naar duurzame energiebronnen; beter omgaan met wateroverlast en hittestress; verminderen van restafval en stimuleren van elektrisch vervoer. In de komende periode worden deze thema’s verder uitgewerkt. Hierbij betrekken we inwoners en bedrijven actief.

Wat kunt u als inwoner of bedrijf verwachten?

We willen als gemeente een toekomstbestendig beleid voeren op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast willen we inwoners en bedrijven stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid. Dat kan nu al. In de Duurzaamheidswijzer vindt u meer informatie over ontwikkelingen en maatregelen: https://www.baarn.nl/inwoners/duurzaamheidswijzer_43974