Het Baarns Klimaat Akkoord

Wij willen met het Baarns Klimaat Akkoord in 2030 een klimaatneutraal Baarn realiseren. Daarvoor spannen wij ons als ondertekenaars individueel en gezamenlijk in.

Wij zijn ambitieus, hoopvol, praktisch én toekomstgericht. De klimaatverandering gaat steeds sneller en vormt een bedreiging voor de nabije en verdere toekomst van ons en onze kinderen. We laten ons hierdoor niet tot stilstand komen, maar werken samen aan oplossingen. Met name op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van (lokale) energie zijn verregaande maatregelen nodig.

We maken gebruik van de kansen die zich voordoen en verbruiken niet meer dan we nodig hebben. We doen het nu omdat langer wachten ons uiteindelijk meer zal gaan kosten. Wij schrijven elkaar niets voor, maar steken elkaar aan met het duurzaam-doen-virus. Alle stappen, hoe klein ook, dragen bij aan het resultaat. We bepalen zelf onze acties. De voortgang wordt bijgehouden en zichtbaar gemaakt en we delen kennis en ‘best practices’. Iedereen mag te allen tijde aanhaken.

Samen noemen we ons de Baarnse Klimaat Alliantie. Minimaal twee maal per jaar komen we bij elkaar om de resultaten te bezien en te delen, nieuwe ideeën op te doen, nieuwe initiatieven te nemen en versnelling aan te brengen.

Op 2 november 2017 hebben we onszelf aan deze ambitie verbonden door het ondertekenen van het Baarns Klimaat Akkoord. Na ondertekening werkt iedere ondertekenaar de eigen individuele doelen en maatregelen verder uit tot een concreet actieplan. In het voorjaar van 2018 starten we met de monitoring en de uitvoering van gewenste gezamenlijke maatregelen. Onze plannen kunnen worden bijgesteld als gevolg van technologische ontwikkelingen. Gezamenlijkheid is onze kracht op weg naar een klimaatneutraal Baarn in 2030. Omdat er maar één aarde is.

<Download het akkoord als PDF>