BKA logo horizontaal
Een frisse start voor het BKA
12-2018
Voor alle deelnemers aan het Baarns Klimaat Akkoord

Beste [subscriber:firstname] [subscriber:lastname],
Het Baarns Klimaat Akkoord 2030 pakt de draad weer op.

EEN KORTE TERUGBLIK

Op 2 november 2017 is het akkoord feestelijk ondertekend door zo'n 70 inwoners, ondernemers, politieke partijen en de Gemeente Baarn. Inmiddels staat de teller op ruim 120 deelnemende partijen waaronder u.

Op 13 februari 2018 heeft onderzoeksbureau CE Delft bij de eerste BKA terugkom-bijeenkomst een overzicht van de nulmeting CO2-uitstoot in de gemeente Baarn gepresenteerd. Het belangrijkste kengetal is dat we in Baarn ruim 136 kiloton CO2 uitstoten door:
36,8% woningen, 25,1% dienstverlening (commercieel en publiek), 4,7% industrie, energie, afval en water, 8,7% landbouw, bosbouw en visserij, 24,7% verkeer en vervoer
Deze 136 kton CO2 uitstoot komt voor rekening van:
29% elektriciteitsgebruik, 37% aardgasgebruik, 24% verbranding van motorbrandstoffen, 10% overige broeikasgassen
Wist je dat je 1 ton CO2 uitstoot als je 16.000 km met de trein reist of 319 liter diesel verbrandt? Klik hier als je wilt weten wat CO2 precies is én wat de gemiddelde CO2 uitstoot is van een Nederlands huishouden.

DE UITDAGING

De uitdaging waar we met elkaar voor staan is om deze kengetallen te verlagen, stap voor stap en middels 'no regret' maatregelen: maatregelen waar je geen spijt van krijgt in de nabije toekomst.

Het unieke aan het Baarns Klimaat Akkoord is het 'tripartite' karakter: de ondertekening door zowel inwoners, als bedrijven en instellingen én de overheid.

De doelstelling klimaatneutraal in 2030 is een ambitieuze: zonder te beginnen komen we er zeker niet, en samenwerken is de sleutel.
Denk aan:
wetgeving, duurzaamheidsprogramma's van de gemeente, afspraken met de provincie en het rijk, zoals die nu in de Regionale Energie Strategie worden gemaakt waar Baarn onder de RES-regio Amersfoort valt (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg).
Denk aan:
het werk van EnergiekBaarn, de lokale energiecoöperatie die voorlichting en advies geeft aan inwoners en o.a. EnergieCoaches inzet om thuis stappen te kunnen zetten.
Denk aan:
kennis van lokale ondernemers op het vlak van de energie- en klimaattransitie, die een Baarns Klimaat Huis willen realiseren en een bedrijvenregister zodat je makkelijk lokale duurzame partners kunt vinden.
Denk aan:
dialogen die we moeten voeren over vraagstukken die ons allemaal raken zoals het zoeken naar oplossingen voor de warmte-voorziening op wijk- en dorpsschaal, klimaatadaptatie i.v.m. hitte- en wateroverlast, energieopwekking, opslag, distributie, levering, (weder)verkoop etc., mobiliteit, afval en circulaire economie etcetera.

EN NU?

U als deelnemer en ondertekenaar heeft in de tussentijd niet stil gezeten!

Het is tijd om dit zichtbaar te maken, u van informatie en inspiratie te voorzien, de eerstvolgende halfjaarlijkse BKA-bijeenkomst te organiseren en gezamenlijk op te (gaan) trekken waar dit niet al gebeurt, waar mogelijk en vooral, waar nodig.

Wat kunt u verwachten in de maandelijkse BKA nieuwsbrief?
Een informatieve nieuwsbrief
We gaan u inspireren met lokale voorbeelden van inwoners, ondernemers, instellingen, projecten en activiteiten van de Gemeente die bijdragen aan het verminderen van onze CO2 uitstoot en het behalen van de BKA2030 doelstellingen.
We laten u weten wat er in Baarn op de duurzame agenda staat en waar u kunt aanhaken of meedoen: of u nu kennis wilt inbrengen of ondersteuning nodig heeft, het is handig als u weet waar u terecht kunt.
We sturen u informatieve links zodat u op de hoogte blijft van lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen.
En u kunt van ons uitnodigingen verwachten voor de bijeenkomsten voor deelnemers van het Baarns Klimaat Akkoord die elk half jaar zullen plaatsvinden.
Een vernieuwde website voor het Baarns Klimaat Akkoord
De website www.bka2030.nl krijgt op korte termijn een nieuw jasje ter ondersteuning van de tripartite - dus met ruimte voor nieuws vanuit de Gemeente Baarn, energiecoöperatie EnergiekBaarn en inwoners, en bedrijven en instellingen.

Op de site uiteraard ook de agenda, lokale voorbeelden, informatieve links en alles over projecten die lopen.

CONTACT & VRAGEN

Uw suggesties, vragen en opmerkingen over het Baarns Klimaat Akkoord, de inhoud van deze en volgende nieuwsbrieven en meer, zijn van harte welkom.

U kunt uw mail hierover sturen naar contact@bka2030.nl.
Madeleine Boerma
coördinatie
Maurice van der Valk
communicatie & website
Het BKA-team is nog niet compleet. In een volgende nieuwsbrief stellen wij de overige leden voor.
Inwoners
Gemeente Baarn
Bedrijven

Interessante links

Duurzaam Bouwloket Baarn
5 Tips voor bedrijven om innovaties samen op te pakken
Veelgestelde vragen over het Nederlandse klimaatakkoord
8 gave groene gadgets
facebook email
MailPoet