• Bericht gepubliceerd op:1 oktober 2020
  • Leestijd:8 minuten gelezen

Belangrijke stap voor collectief opwekken in Baarn!

In de toekomstplannen voor het Baarnse ijsbaanterrein is een belangrijke rol weggelegd voor een strook van ruim 2.300 zonnepanelen die zullen gaan bijdragen aan de nieuw op te zetten exploitatie van het terrein. Aart Houwink en Carel Schmidt, beiden bestuurslid van de Stichting Baarnse Klimaat Alliantie (BKA), zijn samen met Joris van Tets, lid van de werkgroep Collectief Opwekken, nauw betrokken bij dit collectieve zonnepanelenproject en geven een kijkje achter de schermen.

Werkgroep Collectief Opwekken

Sinds medio 2019 bestaat in Baarn de werkgroep Collectief Opwekken, voorgezeten door Aart Houwink van de Stichting BKA. In de werkgroep komen EnergiekBaarn (voor de Baarnse inwoners) en Platform Ondernemend Baarn (voor de Baarnse bedrijven) bij elkaar om plannen te maken voor gemeenschappelijke projecten voor zonnepanelen. Inmiddels zijn vrijwel alle mogelijke locaties geïnventariseerd. Ook zijn in de werkgroep afspraken gemaakt over projectorganisatie en de manier waarop keuzes tussen commerciële aanbieders gemaakt worden. IJsbaan Baarn is het eerste project dat uit deze samenwerking voortkomt. Daarnaast hoopt de werkgroep volgend jaar ook tenminste één bedrijfsdak met zonnepanelen in samenwerking tussen Baarnse inwoners en een bedrijf te kunnen ontwikkelen.

Carel Schmidt: “De Stichting Baarnse IJsbanen heeft na overleg met de gemeente een toekomstvisie opgesteld, waarbij het ijsbaanterrein en het gebouw in de toekomst vaker en voor meerdere doeleinden dan nu gebruikt kunnen gaan worden. Belangrijke onderdeel is de verhuur van een strook grond langs de A1 ten behoeve van de bouw van een veld met zonnepanelen. Dat laatste krijgt de vorm van een collectief-opwekken-project en zal voor inwoners van Baarn op verschillende manieren interessant kunnen zijn.”

Aart Houwink: “Voor de projectstructuur kijken we naar een zogenaamde nieuwe postcoderoosregeling. Dit is een regeling, waarbij een energiecoöperatie die zonnestroom levert aan het elektriciteitsnet daarvoor een vergoeding krijgt van het Rijk. Deze garantie geldt voor een periode van 15 jaar. Iedereen binnen een bepaalde straal van het project kan lid worden van de nog op te richten energiecoöperatie en op die manier een of meerdere zonnepanelen kopen.

Carel Schmidt: “De indicatie die we op dit moment hebben is dat de vaste prijs die het Rijk gaat betalen zo rond de 10,5 cent per kWh zal liggen. Het definitieve besluit daarover moet nog door minister Wiebes genomen worden, maar daarna is de business case snel te maken. En dankzij de gegarandeerde opbrengst per geleverde kWh is de kasstroom van de coöperatie zeer voorspelbaar, zodat ook gedeeltelijke externe financiering mogelijk lijkt.

De coöperatie zal dan alle aspecten van het project doorrekenen. Als dat plaatje voldoende sluitend is kan er begonnen worden met het zoeken van investeerders en uiteindelijk met de bouw van het veld.”

Aart Houwink: “Heel belangrijk voor het slagen van het project is natuurlijk het vinden van inwoners die in het project willen investeren. Deze inwoner-participaties zullen gezamenlijk ongeveer de helft van de totale investering bedragen, de rest wordt naar verwachting, zoals Carel hiervoor al aangaf, bancair gefinancierd. Het postcodegebied bestrijkt heel Baarn en mogelijk zelfs een stukje van Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland. Onze projectgroep gaat de komende periode gebruiken om uit te leggen waarom dit voor mensen een interessante kans is om in duurzaamheid te investeren.”

Het is overigens ook de stellige wens van de Stichting Baarnse IJsbanen dat dit een project zal worden vóór en dóór de Baarnse gemeenschap. Immers, de voordelen van het project zullen voor een belangrijk deel terechtkomen bij de Baarnse bevolking. Deze voordelen zijn drieledig:

  • Het project ondersteunt de nieuwe multifunctionele rol van het ijsbaanterrein en draagt bij aan de toekomstige exploitatie;
  • Het project zorgt mede voor een verlaging van de CO2 uitstoot;
  • Het project geeft een interessant rendement aan de participanten in relatie tot het investeringsrisico.

Samen met Soft Energy uit Utrecht, een erkend en onafhankelijk adviseur op het gebied van zonne-energieprojecten, wordt nu hard gewerkt aan de verdere voorbereidingen inclusief het bijbehorende investeringsvoorstel. Daarnaast is met de gemeente intensief contact over de benodigde vergunningen. Aart Houwink en Carel Schmidt: “Op deze plek doen we graag een oproep aan diegenen, die geïnteresseerd zijn in dit project. Het realiseren ervan zal een fikse klus zijn en we nodigen graag mensen uit die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten die nodig zijn om dit te laten slagen. Daarnaast komen we graag in contact met inwoners die mogelijk geïnteresseerd zijn om in dit project te investeren. Zoals het er nu naar uit ziet zal het totale veld bestaan uit ruim, 2.300 panelen en de investering voor inwoners zal rond de € 125,- per paneel bedragen. Belangstellenden kunnen zich melden via ijsbaan@bka2030.nl.”

Waar staan we nu in Baarn?

Voor het opwekken van stroom met zonnepanelen zijn er in ons dorp de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet. Het aantal panelen op Baarnse daken is de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld en dat betekent dat er jaarlijks ruim 4 miljoen kWh wordt opgewekt. Ongeveer 75% daarvan komt van daken op Baarnse woningen en 25% van daken van bedrijven en instituten. Dat is zeer zeker een indrukwekkende hoeveelheid, maar in het perspectief van ons totale energieverbruik hebben we het toch slechts over ongeveer 2.5%!

Met andere woorden: het opwekken van elektriciteit met behulp van zon en wind zou in die vergelijking dus met een factor 40 omhoog moeten!

Gelukkig is dat niet zo, want we kunnen ons verbruik van gas en elektra verlagen door isolatie aan te brengen en efficiëntere manieren van verwarming, zoals warmtepompen, te installeren. Dit is al in gang gezet en we hebben ten opzichte van ons gas- en elektriciteitsverbruik uit 2011 intussen door besparing en duurzame opwekking in Baarn ruim 16% reductie gerealiseerd.

Er is dus nog 84% te gaan voordat we als Baarn energieneutraal zijn! 

We hebben hier dus zowel individueel als collectief nog een flinke klus voor de boeg. Gekoppeld aan alle afspraken over klimaatneutraliteit betekent dit dat het tempo van transitie écht fors omhoog. En dat is natuurlijk ook waar Stichting BKA voor staat! Alleen al het project op de ijsbaan zal de jaarlijkse duurzame elektriciteitsproductie met bijna 700.000 kWh verhogen!

Onze Zon Baarn, zonnepanelen op de “Zoutloods”

Rijkswaterstaat maakte in 2017 een dak van zonnepanelen boven de opstelplaats van de zoutstrooiers.  Inwoners van Baarn kochten deze panelen via de toenmalige postcoderoosregeling. Het eerste lokale coöperatieve energieproject was daarmee een feit. 

Rob Serné is één van de investeerders: “Ons huis leent zich niet voor eigen zonnepanelen en dit bleek een mooie gelegenheid om mee te helpen met de energietransitie en dat bovendien goed is voor de portemonnee. Het IJsbaan project is voor mij en andere Baarnaars opnieuw een kans om bij te dragen aan CO2-reductie. Als er een redelijk rendement uit komt doe ik zeker weer mee!”