• Bericht gepubliceerd op:24 september 2020
  • Leestijd:6 minuten gelezen

Drie jaar Baarns Klimaatakkoord

Drie jaar geleden zijn er meer dan 110 handtekeningen onder het Baarns Klimaatakkoord gezet. Ondertekenaars waren ondernemers en instellingen, de gemeente Baarn en alle politieke partijen, energiecoöperatie EnergiekBaarn, en een aantal individuele inwoners. De ambitie: een klimaatneutraal Baarn in 2030. Tot nu toe was onduidelijk hoever we daarmee op weg zijn. De Baarnse Klimaatalliantie introduceert nu echter een dashboard om de voortgang (dan wel het gebrek daaraan) zichtbaar te maken.

De ondertekenaars van het Klimaatakkoord hebben een ambitieus doel gesteld. Verduurzaming is echter niet het enige onderwerp dat in Baarn op de agenda van bedrijven, inwoners of politiek staat. Verduurzaming is bovendien een ingewikkeld onderwerp, waarin ook nog alles met alles samenhangt. Uit het dashboard blijkt dan ook dat het allemaal niet zo snel gaat als gehoopt. Het is niet dat er niets gebeurt; integendeel. Maar zelfs als we in Baarn de landelijke doelstelling willen halen, moet er in de komende jaren veel meer gebeuren dan in de afgelopen jaren. De landelijke doelstelling is nu nog 49% vermindering van CO2 in 2030. Gezien de recente plannen van de Europese Commissie wordt dat opgeschroefd naar 55%. Zowel 49% als 55% vermindering in 2030 is te doen, maar dan moeten we snel meer gaan doen. En als de ondertekenaars van het Baarns Klimaatakkoord hun handtekening waar willen maken, dan moet er extra snel en veel meer gedaan worden. Politiek en gemeente hebben hierin een belangrijke rol, maar zeker ook alle bedrijven, instellingen en inwoners!

Dashboard zegt: mwah

Meten is weten: een bekend gezegde. En daaraan ontbrak het tot nu toe voor de Baarnse klimaatambities. De stichting Baarnse Klimaatalliantie (BKA) heeft daarom in het voorjaar samen met EnergiekBaarn en de gemeente een aantal indicatoren benoemd. Met elkaar geven deze een goed zicht op de duurzaamheidsprestaties. Vooral worden zaken gemeten die we in Baarn zelf kunnen beïnvloeden. Er worden gegevens gebruikt die vrij toegankelijk zijn.

Het dashboard geeft zoals gezegd een wisselend beeld. In een serie artikelen wordt u langs de verschillende meters geleid. In dit eerste artikel wordt de totaalmeter geïntroduceerd. Het dashboard is overigens voor iedereen te zien op www.bka2030.nl/dashboard.

De “hoofdmeter” op het dashboard houdt bij hoe we het in totaal ten opzichte van referentiejaar 2011 doen. In de eerste plaats door de besparing te tonen en in de tweede plaats door te laten zien hoeveel er duurzaam wordt opgewekt.

Besparen is de eerste stap in verduurzaming, en dat is ook waar de meeste voortgang is gemaakt. Sinds 2011 hebben we 15% minder energie nodig. Sinds 2017 gaat het sneller dan in de jaren daarvoor. Het is belangrijk dat we in Baarn met elkaar deze trend vasthouden! Immers, alles wat we niet nodig hebben, hoeft niet opgewekt te worden. In een later artikel in deze serie wordt in meer detail op de onderliggende gegevens van deze besparing ingegaan.

Opwekken is de tweede stap in verduurzaming. Het slechte nieuws: we wekken nog maar een klein deel van onze energie duurzaam zelf op. Het goede nieuws: de groei in PV- ofwel zonnepanelen is flink. Inmiddels heeft ongeveer 1 op de 8 huizen en bedrijfspanden zonnepanelen op het dak liggen. Daarmee wordt een slordige 4 miljoen kWh opgewekt. Maar 1 op de 8 betekent ook dat er duidelijk ruimte voor forse groei is, zelfs al is niet ieder pand geschikt voor zonnepanelen. Gezien het aantal panelen per dak zal ook nog niet iedereen al zijn elektriciteit zelf opwekken. Ook daken die nog niet “vol” liggen bieden dus nog ruimte voor uitbreiding.

Volgende week leest u in de Baarnsche Courant over de plannen voor een veld zonnepanelen op de ijsbaan en hoe u daaraan kunt meedoen.

Baarn versus Nederland

Er is dus al veel bereikt. ‘Het zijn inderdaad indrukwekkende cijfers,’ zegt Herman Jan Wijnants, voorzitter van de Baarnse Klimaatalliantie, desgevraagd. ‘Het is alleen niet genoeg. Niet in aantallen en niet in snelheid. Baarn loopt achter op het landelijk gemiddelde. In Baarn is 2,5% van het energieverbruik duurzaam. In heel Nederland is dat bijna drie keer zo veel: 6,8%. En Nederland loopt ook nog eens flink achter op de meeste Europese landen. Om de achterstand in te lopen, en ook maar een béétje in de buurt te komen van een klimaatneutraal Baarn in 2030, moeten bewoners, bedrijven en de gemeente de komende 10 jaar heel veel doen. Ik roep bewoners en ondernemers dan ook op om hard door te gaan met isoleren en besparen.’

Tot slot nog een tip van de preses: ‘Vraag buren die net geïsoleerd hebben of zonnepanelen geplaatst eens naar hun ervaringen. En bewoners tips en adviezen krijgen bij EnergiekBaarn of het Duurzaam Bouwloket. Ondernemers kunnen terecht bij het Platform Ondernemend Baarn.’