• Bericht gepubliceerd op:22 november 2019
  • Leestijd:8 minuten gelezen

Onderstaand artikel verscheen op 22 november 2019 in de Baarnsche Courant

Stichting Baarnse KlimaatAlliantie opgericht

Op 2 november 2017 werd het Baarns Klimaat Akkoord getekend door meer dan 110 Baarnse ondernemers, organisaties en inwoners en door de Gemeente Baarn. Het doel? Gezamenlijk werken aan een klimaatneutraal Baarn in 2030. De ondertekenaars gaven een duidelijk signaal af. De Stichting Baarnse KlimaatAlliantie (BKA) zet zich in om het tempo erin te houden.

Afgelopen vrijdag ondertekenden de bestuursleden van de BKA bij notaris Karelse van de Baarnse Notarissen de oprichtingsakte van de stichting. Daarmee is er nu een formele bewaker en aanjager van de afspraken uit het Baarns KlimaatAkkoord. Al voor haar oprichting hielp de stichting om de initiatieven vanuit EnergiekBaarn, het Platform Ondernemend Baarn en de gemeente op elkaar aan te laten sluiten. Voorzitter Herman Jan Wijnants nam in maart 2019 het stokje over van Madeleine Boerma. “Het is verheugend om te zien hoe Herman Jan en zijn nieuwe bestuur voortvarend van start zijn gegaan. Als econoom die zijn hele werkzame leven in de energietransitie actief is, brengt Herman Jan een dijk aan relevante ervaring mee. De stichting is ontzettend belangrijk. Want om een klimaatneutraal Baarn te realiseren van groot belang dat er binnen Baarn wordt samengewerkt. Daarnaast loopt het Programma Duurzaamheid van de Gemeente Baarn gewoon door, net als de inspanningen van EnergiekBaarn, met onder meer hun energiecoaches die inwoners ondersteunen. En de klankbordgroep Duurzaamheid van het Platform Ondernemend Baarn (POB) onderneemt ook steeds meer activiteiten. Herman Jan en team zijn bij uitstek geschikt om dit voor elkaar te krijgen.”

Doel

Naast Herman Jan Wijnants als voorzitter bestaat het bestuur uit Diederik van der Burg (secretaris), Aart Houwink (penningmeeester) en Carel Schmidt. Houwink en Schmidt hebben een achtergrond in de financiële wereld en Van der Burg is strategisch organisatieadviseur. Voorzitter Wijnants: “We zijn als bestuur al een paar maanden actief om niet alleen de stichting op te richten met alles wat daarbij komt kijken, maar vooral om richting te geven aan het opstellen van een gezamenlijke klimaatuitvoeringsagenda. Het belangrijkste doel van de stichting is het versnellen van initiatieven die bijdragen aan een klimaatneutraal Baarn. We hebben daarnaast te maken met het landelijke Klimaatakkoord en met de zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES). Wat wij in Baarn willen bereiken draagt bij aan en heeft impact op wat we in de regio moeten doen, en omgekeerd. Dat alles moet vertaald worden naar  concrete acties. Daarbij is het essentieel dat alle partijen met elkaar samenwerken.”

Samenwerking

Sinds afgelopen voorjaar voert het bestuur daarom maandelijks overleg met gemeente, inwoners en ondernemers. Programmamanager Duurzaamheid Marleen Rodenburg en ambtenaar duurzaamheid Beatrijs Erends schuiven namens de Gemeente Baarn aan. Voor de inwoners zit energiecoöperatie EnergiekBaarn aan tafel, in de personen van bestuursleden Thom Albers en Jop de Groen. En Madeleine Boerma vertegenwoordigt via het POB de Baarnse bedrijven en instellingen. Wijnants: “In dit overleg, waarbij afgelopen maand ook wethouders Vissers en Stroo aanschoven, brengen we alle plannen, wettelijke verplichtingen en lopende acties samen. We kunnen hierdoor lokaal sneller schakelen, leren van elkaars ervaringen en, zoals gezegd, een gezamenlijke klimaatuitvoeringsagenda opstellen.”

Penningmeester Houwink vult aan: “We zijn bijvoorbeeld gestart met een werkgroep collectieve opwekking om te zorgen dat we in Baarn energie opwekken voor de lokale gemeenschap via grootschalige zonnedaken en zonneweides. Een van de ambities van het nieuwe nationale Klimaatakkoord is dat 50 procent van alle nieuwe hernieuwbare energieproductie op land lokaal eigendom moet zijn. We kijken nadrukkelijk naar constructies zoals SDE+-subsidies en Postcoderoosregelingen om ook in Baarn zoveel mogelijk lokaal eigendom te laten zijn. We zijn momenteel met een aantal concrete leads bezig.”

Mede-bestuurslid Schmidt vult aan dat “het project om een Baarns klimaathuis te realiseren is ook ondergebracht in het BKA. We zijn met een werkgroep aan het zoeken naar een fysieke plek waar voorlichting gegeven kan worden aan inwoners en organisaties. Waar we niet alleen in gesprek gaan met geïnteresseerden, maar waar vandaan we ook kunnen doorverwijzingen naar partijen voor technisch advies en het opstellen van offertes, én de uitvoering. Daarbij is het ook van belang dat inwoners en organisaties informatie krijgen over financieringsmogelijkheden. Het is heel belangrijk dat er een plaats is waar inwoners weten dat ze eerlijk advies krijgen en naar betrouwbare installateurs worden doorverwezen.”

Kosten

Iedereen weet dat de klimaattransitie geld kost. Wijnants: “Inderdaad, de energie- en klimaattransitie waar we met z’n allen voor staan, kost geld. Daarom zullen we samen flink moeten investeren, zowel in geld als in tijd.” Het bestuur komt ook meteen met concrete lokale voorbeelden: “Denk aan kosten voor dakonderzoek om te weten of een dak geschikt is voor het plaatsen van collectief in te zetten zonnepanelen, of aan de realisatie van het Baarns Klimaathuis. En ook de kosten die de inwoners en ondernemers maken voor isolatie, dubbel glas, zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen zijn een belangrijke factor.”

“Maar tegenover de kosten staan ook opbrengsten,” zegt secretaris Van der Burg. “Veel maatregelen leveren op termijn juist geld op, zeker wanneer de overheid de prijzen van bijvoorbeeld gas laat stijgen. De kosten zijn dus vaak niet meer dan een drempel. Maar ook niet minder, en om de drempel over te komen, kan iemand bijvoorbeeld via de gemeente goedkoop en betrouwbaar geld lenen voor energiebesparende maatregelen aan de eigen woning, door gebruik te maken van een duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Maar we zoeken ook actief naar andere financieringsvormen. Daarnaast horen we van veel mensen die energiebesparende maatregelen hebben getroffen, zoals dubbel glas of spouwmuurisolatie, dat het wooncomfort enorm verbetert. Vergelijk het met een nieuwe keuken of badkamer: daar heb je ook enorm veel woonplezier van.” Houwink vult aan: “We staan aan het begin van een aantal fascinerende jaren en het financieringsvraagstuk hoort bij de puzzel die we gezamenlijk op te lossen hebben als het gaat om een klimaatneutraal dorp, regio en land.”

Ambitie

Het nationale Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken die in Parijs in 2015 gemaakt zijn. Het is ons nationale doel in 2030 een CO2-reductie te realiseren van tenminste 49% ten opzichte van 1990. Dat is een forse klus. Het BKA-bestuur zegt hierover eensgezind: “De basis is dat we in Baarn aangehaakt zijn – en blijven – bij de regionale en nationale bewegingen. Ingewikkeld is dat we vandaag nog niet voor alle uitdagingen zicht hebben op de beste technologische oplossing en dat de technologieën zich razendsnel ontwikkelen. Stilzitten en wachten op de beste oplossing is echter geen optie, want dan zijn we aan het eind te laat. We moeten telkens stappen zetten waar we geen spijt van kunnen krijgen.

Bovenop die basis vinden wij dat Baarn zich van zijn vorstelijke kant moet laten zien door niet middenin of zelfs achteraan te lopen bij de energietransitie. Nee, Baarn moet voorop lopen!”

Meedoen

Deelname aan het Baarns Klimaatakkoord staat nog steeds voor iedereen open. Als u als inwoner, ondernemer of bestuurslid uw steentje wilt bijdragen aan de Baarnse energietransitie en dat wilt laten zien, kunt u zich via de website www.bka2030.nl aanmelden als mede-ondertekenaar. De tekst van het akkoord is hier ook te vinden. Bovendien is iedereen die het akkoord heeft ondertekend, of geïnteresseerd is om dat te doen van harte welkom op de tweede halfjaarlijkse BKA-bijeenkomst van 2019.

“De bijeenkomst is op maandag 4 november van 18:00 tot 21:00 uur, in het gebouw van speeltuinvereninging Oosterkwartier. Na een eenvoudige maaltijd hebben we voorbeelden en ervaringen uit de eerste hand van een energiecoach, een Baarnse inwoner en een Baarnse ondernemer. Daarnaast nemen we de tijd voor het maken van afspraken over hoe we gezamenlijk onze voortgang naar een klimaatneutraal Baarn gaan meten en bijhouden. Uiteraard kunt u kennismaken met ons als nieuwe BKA-bestuur. En we zijn verheugd dat zowel woningcorporatie Eemland Wonen als de beide wethouders met duurzaamheid in hun portefeuille, Jannelies Vissers en Theo Stroo, een korte presentatie willen geven.” Aanmelden voor de BKA-bijeenkomst op 4 november kan online via de agenda op www.bka2030.nl.